ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی
جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۴۳ ب.ظ

آیاتی مربوط به جهنم در قرآن

هنم هفت طبقه دارد و هر چه پایین تر برود، جای افراد بدتر است.

گناهان برخی کسان چنان سنگین است که در آن جاودانه می‌شوند. سوره بقره، آیه ۳۹

عذاب‌های دوزخ هم روحی اند هم جسمی. 

جهنم جای عمل نیست و بنابر این نمی‌توان در آنجا با عمل صالح خویش را از عذاب رهانید.  نهج البلاغه، خطبه ۴۲

1- سوره: 7 , آیه: 18

فرمود نکوهیده و رانده از آن [مقام] بیرون شو که قطعا هر که از آنان از تو (شیطان )  پیروى کند جهنم را از همه شما پر خواهم کرد

ش 2- سوره: 17 , آیه: 18

هر کس خواهان [دنیاى] زودگذر است به زودى هر که را خواهیم [نصیبى] از آن مى‏دهیم آنگاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد براى او مقرر می ‏داریم

ش 3- سوره: 14 , آیه: 29

[در آن سراى هلاکت که] جهنم است [و] در آن وارد مى‏شوند و چه بد قرارگاهى است

ش 4- سوره: 8 , آیه: 37

تا خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاکها را روى یکدیگر نهد و همه را متراکم کند آنگاه در جهنم قرار دهد اینان همان زیانکارانند

ش 5- سوره: 32 , آیه: 13

و اگر مى‏خواستیم حتما به هر کسى [از روى جبر] هدایتش را مى‏دادیم لیکن سخن من محق ق گردیده که هر آینه جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند

6- سوره: 7 , آیه: 41

براى آنان از جهنم بسترى و از بالایشان پوششهاست و این گونه بیدادگران را سزا مى‏دهیم

ش 7- سوره: 48 , آیه: 6

و [تا] مردان و زنان نفاق‏پیشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده‏اند عذاب کند بد زمانه بر آنان باد و خدا بر ایشان خشم نموده و لعتشان کرده و جهنم را براى آنان آماده گردانیده و [چه] بد سرانجامى است

ش 8- سوره: 17 , آیه: 39

این [سفارشها] از حکمتهایى است که پروردگارت به تو وحى کرده است و با خداى یگانه معبودى دیگر قرار مده و گرنه حسرت‏زده و مطرود در جهنم افکنده خواهى شد

ش 9- سوره: 9 , آیه: 49

و از آنان کسى است که مى‏گوید مرا [در ماندن] اجازه ده و به فتنه‏ام مینداز هش‏دار که آنان خود به فتنه افتاده‏اند و بى‏تردید جهنم بر کافران احاطه دارد

ش 10- سوره: 25 , آیه: 34

کسانى که به رو درافتاده به سوى جهنم رانده مى‏شوند آنان بدترین جاى و گم‏ترین راه را دارند

ش 11- سوره: 37 , آیه: 23

گرد آورید و به سوى راه جهنم رهبرى‏شان کنید

ش 12- سوره: 52 , آیه: 13

روزى که به سوى آتش جهنم کشیده مى‏شوند [چه] کشیدنى

ش 13- سوره: 58 , آیه: 8

آیا کسانى را که از نجوا منع شده بودند ندیدى که باز بدانچه از آن منع گردیده‏اند برمى‏گردند و با همدیگر به [منظور] گناه و تعدى و سرپیچى از پیامبر محرمانه گفتگو مى‏کنند و چون به نزد تو آیند تو را بدانچه خدا به آن [شیوه] سلام نگفته سلام مى‏دهند و در دلهاى خود مى‏گویند چرا به آنچه مى‏گوییم خدا ما را عذاب نمى‏کند جهنم براى آنان کافى است در آن درمى‏آیند و چه بد سرانجامى است

ش 14- سوره: 35 , آیه: 36

و[لى] کسانى که کافر شده‏اند آتش جهنم براى آنان خواهد بود حکم به مرگ بر ایشان [جارى] نمى‏شود تا بمیرند و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود [آرى] هر ناسپاسى را چنین کیفر مى‏دهیم

ش 15- سوره: 39 , آیه: 32

پس کیست‏ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بست و [سخن] راست را چون به سوى او آمد دروغ پنداشت آیا جاى کافران در جهنم نیست

 

16- سوره: 9 , آیه: 63

آیا ندانسته‏اند که هر کس با خدا و پیامبر او درافتد براى او آتش جهنم است که در آن جاودانه خواهد بود این همان رسوایى بزرگ است

ش 17- سوره: 67 , آیه: 6

و کسانى که به پروردگارشان انکار آوردند عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامى است

ش 18- سوره: 50 , آیه: 24

[به آن دو فرشته خطاب مى‏شود] هر کافر سرسختى را در جهنم فروافکنید

ش 19- سوره: 66 , آیه: 9

اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر [که] جاى ایشان در جهنم خواهد بود و چه بد سرانجامى است

ش 20- سوره: 9 , آیه: 68

خدا به مردان و زنان دو چهره و کافران آتش جهنم را وعده داده است در آن جاودانه‏اند آن [آتش] براى ایشان کافى است و خدا لعنتشان کرده و براى آنان عذابى پایدار است

21- سوره: 17 , آیه: 63

فرمود برو که هر کس از آنان تو را پیروى کند مسلما جهنم سزایتان خواهد بود که کیفرى تمام است

ش 22- سوره: 29 , آیه: 54

و شتابزده از تو عذاب مى‏خواهند و حال آنکه جهنم قطعا بر کافران احاطه دارد

ش 23- سوره: 72 , آیه: 15

ولى منحرفان هیزم جهنم خواهند بود

ش 24- سوره: 40 , آیه: 49

و کسانى که در آتشند به نگهبانان جهنم مى‏گویند پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را به ما تخفیف دهد

ش 25- سوره: 9 , آیه: 81

بر جاى‏ماندگان به [خانه] نشستن خود پس از رسول خدا شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهت داشتند و گفتند در این گرما بیرون نروید بگو اگر دریابند آتش جهنم سوزان‏تر است

ش 26- سوره: 25 , آیه: 65

و کسانى‏اند که مى‏گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش سخت و دایمى است

ش 27- سوره: 20 , آیه: 74

در حقیقت هر که به نزد پروردگارش گنهکار رود جهنم براى اوست در آن نه مى‏میرد و نه زندگى مى‏یابد

ش 28- سوره: 38 , آیه: 56

به جهنم درمى‏آیند و چه بد آرامگاهى است

ش 29- سوره: 85 , آیه: 10

کسانى که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده‏اند ایشان راست عذاب جهنم و ایشان راست عذاب سوزان

ش 30- سوره: 29 , آیه: 68

و کیست‏ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا چون حق به سوى او آید آن را تکذیب کند آیا جاى کافران [در] جهنم نیست

و روز قیامت کسانى را که بر خدا دروغ بسته‏اند رو سیاه مى‏بینى آیا جاى سرکشان در جهنم نیست

ش 32- سوره: 78 , آیه: 21

[آرى] جهنم [از دیر باز] کمینگاهى بوده

ش 33- سوره: 83 , آیه: 16

آنگاه به یقین آنان به جهنم درآیند

ش 34- سوره: 39 , آیه: 71

و کسانى که کافر شده‏اند گروه گروه به سوى جهنم رانده شوند تا چون بدان رسند درهاى آن [به رویشان] گشوده گردد و نگهبانانش به آنان گویند مگر فرستادگانى از خودتان بر شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به دیدار چنین روزى شما را هشدار دهند گویند چرا ولى فرمان عذاب بر کافران واجب آمد

ش 35- سوره: 89 , آیه: 23

و جهنم را در آن روز [حاضر] آورند آن روز است که انسان پند گیرد و[لى] کجا او را جاى پندگرفتن باشد

ش 36- سوره: 79 , آیه: 36

و جهنم براى هر که بیند آشکار گردد

ش 37- سوره: 26 , آیه: 91

و جهنم براى گمراهان نمودار مى‏شود

ش 38- سوره: 43 , آیه: 74

بى‏گمان مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند

ش 39- سوره: 18 , آیه: 100

و آن روز جهنم را آشکارا به کافران بنماییم

ش 40- سوره: 18 , آیه: 102

آیا کسانى که کفر ورزیده‏اند پنداشته‏اند که [مى‏توانند] به جاى من بندگانم را سرپرست بگیرند ما جهنم را آماده کرده‏ایم تا جایگاه پذیرایى کافران باشد

ش 41- سوره: 38 , آیه: 85

هرآینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروى کند از همگى‏شان خواهم انباشت

ش 42- سوره: 18 , آیه: 106

این جهنم سزاى آنان است چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند

ش 43- سوره: 4 , آیه: 121

آنان جایگاهشان جهنم است و از آن راه گریزى ندارند

ش 44- سوره: 23 , آیه: 103

و کسانى که کفه میزان [اعمال]شان سبک باشد آنان به خویشتن زیان زده [و] همیشه در جهنم مى‏مانند

ش 45- سوره: 11 , آیه: 119

مگر کسانى که پروردگار تو به آنان رحم کرده و براى همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت [چنین] تحقق پذیرفته است [که] البته جهنم را از جن و انس یکسره پر خواهم کرد

46- سوره: 56 , آیه: 94

و [فرجامش] درافتادن به جهنم است

ش 47- سوره: 3 , آیه: 162

آیا کسى که خشنودى خدا را پیروى مى‏کند چون کسى است که به خشمى از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است و چه بد بازگشتگاهى است

ش 48- سوره: 4 , آیه: 169

مگر راه جهنم که همیشه در آن جاودانند و این [کار] براى خدا آسان است

ش 49- سوره: 2 , آیه: 206

و چون به او گفته شود از خدا پروا کن نخوت وى را به گناه کشاند پس جهنم براى او بس است و چه بد بسترى است

ش 50- سوره: 67 , آیه: 11

پس به گناه خود اقرار مى‏کنند و مرگ باد بر اهل جهنم

ش 1- سوره: 3 , آیه: 12

به کسانى که کفر ورزیدند بگو به زودى مغلوب خواهید شد و [سپس در روز رستاخیز] در دوزخ محشور مى‏شوید و چه بد بسترى است

ش 2- سوره: 8 , آیه: 16

و هر که در آن هنگام به آنان پشت کند مگر آنکه [هدفش] کناره‏گیرى براى نبردى [مجدد] یا پیوستن به جمعى [دیگر از همرزمانش] باشد قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جایگاهش دوزخ است و چه بد سرانجامى است

ش 3- سوره: 17 , آیه: 8

امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند و[لى] اگر [به گناه] بازگردید [ما نیز به کیفر شما] بازمى‏گردیم و دوزخ را براى کافران زندان قرار دادیم

ش 4- سوره: 14 , آیه: 16

[آن کس که] دوزخ پیش روى اوست و به او آبى چرکین نوشانده مى‏شود

ش 5- سوره: 13 , آیه: 18

براى کسانى که پروردگارشان را اجابت کرده‏اند پاداش بس نیکوست و کسانى که وى را اجابت نکرده‏اند اگر سراسر آنچه در زمین است و مانند آن را با آن داشته باشند قطعا آن را براى بازخرید خود خواهند داد آنان به سختى بازخواست‏شوند و جایشان در دوزخ است و چه بد جایگاهى است

ش 6- سوره: 8 , آیه: 36

بى‏گمان کسانى که کفر ورزیدند اموال خود را خرج مى‏کنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند پس به زودى [همه] آن را خرج مى‏کنند و آنگاه حسرتى بر آنان خواهد گشت‏سپس مغلوب مى‏شوند و کسانى که کفر ورزیدند به سوى دوزخ گردآورده خواهند شد

ش 7- سوره: 9 , آیه: 35

روزى که آن [گنجینه]ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند] این است آنچه براى خود اندوختید پس [کیفر] آنچه را مى‏اندوختید بچشید

ش 8- سوره: 16 , آیه: 29

پس از درهاى دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید و حقا که چه بد است جایگاه متکبران

ش 9- سوره: 21 , آیه: 29

و هر کس از آنان بگوید من [نیز] جز او خدایى هستم او را به دوزخ کیفر مى‏دهیم [آرى] سزاى ستمکاران را این گونه مى‏دهیم

ش 10- سوره: 45 , آیه: 10

پیشاپیش آنها دوزخ است و نه آنچه را اندوخته و نه آن دوستانى را که غیر از خدا اختیار کرده‏اند به کارشان مى‏آید و عذابى بزرگ خواهند داشت

ش 11- سوره: 15 , آیه: 43

و قطعا وعده‏گاه همه آنان دوزخ است

ش 12- سوره: 4 , آیه: 55

پس برخى از آنان به وى ایمان آوردند و برخى از ایشان از او روى برتافتند و [براى آنان] دوزخ پرشراره بس است

ش 13- سوره: 52 , آیه: 18

به آنچه پروردگارشان به آنان داده دلشادند و پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ مصون داشته است

ش 14- سوره: 50 , آیه: 30

آن روز که [ما] به دوزخ مى‏گوییم آیا پر شدى و مى‏گوید آیا باز هم هست

ش 15- سوره: 9 , آیه: 73

اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است 

ش 16- سوره: 19 , آیه: 68

پس به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت‏سپس در حالى که به زانو درآمده‏اند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد

ش 17- سوره: 72 , آیه: 23

[وظیفه من] تنها ابلاغى از خدا و [رساندن] پیامهاى اوست و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانى کند قطعا آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواهند ماند

ش 18- سوره: 4 , آیه: 93

و هر کس عمدا مؤمنى را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مى‏گیرد و لعنتش مى‏کند و عذابى بزرگ برایش آماده ساخته است

ش 19- سوره: 40 , آیه: 60

و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم در حقیقت کسانى که از پرستش من کبر مى‏ورزند به زودى خوار در دوزخ درمى‏آیند

ش 20- سوره: 44 , آیه: 56

در آنجا جز مرگ نخستین مرگ نخواهند چشید و [خدا] آنها را از عذاب دوزخ نگاه مى‏دارد

ش 21- سوره: 4 , آیه: 97

کسانى که بر خویشتن ستمکار بوده‏اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى‏گیرند مى‏گویند در چه [حال] بودید پاسخ مى‏دهند ما در زمین از مستضعفان بودیم مى‏گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید پس آنان جایگاهشان دوزخ است و [دوزخ] بد سرانجامى است

ش 22- سوره: 9 , آیه: 95

وقتى به سوى آنان بازگشتید براى شما به خدا سوگند مى‏خورند تا از ایشان صرفنظر کنید پس از آنان روى برتابید چرا که آنان پلیدند و به [سزاى] آنچه به دست آورده‏اند جایگاهشان دوزخ خواهد بود

ش 23- سوره: 19 , آیه: 86

و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى‏رانیم

ش 24- سوره: 37 , آیه: 68

آنگاه بازگشتشان بى‏گمان به سوى دوزخ است

ش 25- سوره: 102 , آیه: 6

به یقین دوزخ را مى‏بینید

ش 26- سوره: 39 , آیه: 72

و گفته شود از درهاى دوزخ درآیید جاودانه در آن بمانید وه چه بد [جایى] است جاى سرکشان

ش 27- سوره: 17 , آیه: 97

و هر که را خدا هدایت کند او رهیافته است و هر که را گمراه سازد در برابر او براى آنان هرگز دوستانى نیابى و روز قیامت آنها را کور و لال و کر به روى چهره‏شان درافتاده برخواهیم انگیخت جایگاهشان دوزخ است هر بار که آتش آن فرو نشیند شراره‏اى [تازه] برایشان مى‏افزاییم

ش 28- سوره: 40 , آیه: 76

از درهاى دوزخ درآیید در آن جاودان [بمانید] چه بد است جاى سرکشان

ش 29- سوره: 9 , آیه: 109

آیا کسى که بنیاد [کار] خود را بر پایه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است‏یا کسى که بناى خود را بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط پى‏ریزى کرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى‏افتد و خدا گروه بیدادگران را هدایت نمى‏کند

ش 30- سوره: 4 , آیه: 140

و البته [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار مى‏گیرد با آنان منشینید تا به سخنى غیر از آن درآیند چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود خداوند منافقان و کافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد

ش 31- سوره: 7 , آیه: 179

و در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده‏ایم [چرا که] دلهایى دارند که با آن [حقایق را] دریافت نمى‏کنند و چشمانى دارند که با آنها نمى‏بینند و گوشهایى دارند که با آنها نمى‏شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه‏ترند [آرى] آنها همان غافل‏ماندگانند

ش 32- سوره: 3 , آیه: 191

همانان که خدا را [در همه احوال] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مى‏کنند و در آفرینش آسمانها و زمین مى‏اندیشند [که] پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده‏اى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار

ش 33- سوره: 3 , آیه: 197

[این] کالاى ناچیز [و برخوردارى اندکى] است‏سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهى است

ش 34- سوره: 37 , آیه: 163

مگر کسى را که به دوزخ رفتنى است

ش 35- سوره: 3 , آیه: 10

در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند اموال و اولادشان چیزى [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود هیزم دوزخند

ش 36- سوره: 5 , آیه: 10

و کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند آنان اهل دوزخند

ش 37- سوره: 7 , آیه: 44

و بهشتیان دوزخیان را آواز مى‏دهند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود رست‏یافتیم آیا شما [نیز] آنچه را پروردگارتان وعده کرده بود راست و درست‏یافتید مى‏گویند آرى پس آوازدهنده‏اى میان آنان آواز درمى‏دهد که لعنت‏خدا بر ستمکاران باد

ش 38- سوره: 7 , آیه: 47

و چون چشمانشان به سوى دوزخیان گردانیده شود مى‏گویند پروردگارا ما را در زمره گروه ستمکاران قرار مده

ش 39- سوره: 7 , آیه: 50

و دوزخیان بهشتیان را آواز مى‏دهند که از آن آب یا از آنچه خدا روزى شما کرده بر ما فرو ریزید مى‏گویند خدا آنها را بر کافران حرام کرده است

ش 40- سوره: 22 , آیه: 51

و کسانى که در [تخطئه] آیات ما مى‏کوشند [و به خیال خود] عاجزکنندگان ما هستند آنان اهل دوزخند

ش 41- سوره: 58 , آیه: 17

در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز کارى ساخته نیست آنها دوزخى‏اند [و] در آن جاودانه [مى‏مانند]

ش 42- سوره: 67 , آیه: 10

و گویند اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم

ش 43- سوره: 59 , آیه: 20

دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند بهشتیانند که کامیابانند

ش 44- سوره: 73 , آیه: 12

در حقیقت پیش ما زنجیرها و دوزخ

ش 45- سوره: 44 , آیه: 47

او را بگیرید و به میان دوزخش بکشانید

ش 46- سوره: 82 , آیه: 14

و بى‏شک بدکاران در دوزخند

ش 47- سوره: 98 , آیه: 6

کسانى از اهل کتاب که کفر ورزیده‏اند و [نیز] مشرکان در آتش دوزخند [و] در آن همواره مى‏مانند اینانند که بدترین آفریدگانند

ش 48- سوره: 4 , آیه: 115

و هر کس پس از آنکه راه هدایت براى او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و [راهى] غیر راه مؤمنان در پیش گیرد وى را بدانچه روى خود را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشتگاه بدى است

ش 49- سوره: 21 , آیه: 98

در حقیقت‏شما و آنچه غیر از خدا مى‏پرستید هیزم دوزخید شما در آن وارد خواهید شد

ش 50- سوره: 2 , آیه: 119

ما تو را بحق فرستادیم تا بشارتگر و بیم‏دهنده باشى و [لى] درباره دوزخیان از تو پرسشى نخواهد شد

ش 51- سوره: 9 , آیه: 113

بر پیامبر و کسانى که ایمان آورده‏اند سزاوار نیست که براى مشرکان پس از آنکه برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند هر چند خویشاوند [آنان] باشند

ش 52- سوره: 4 , آیه: 145

آرى منافقان در فروترین درجات دوزخند و هرگز براى آنان یاورى نخواهى یافت

ش 53- سوره: 25 , آیه: 12

چون [دوزخ] از فاصله‏اى دور آنان را ببیند خشم و خروشى از آن مى‏شنوند

ش 54- سوره: 13 , آیه: 35

وصف بهشتى که به پرهیزگاران وعده داده شده [این است که] از زیر [درختان ] آن نهرها روان است میوه و سایه‏اش پایدار است این است فرجام کسانى که پرهیزگارى کرده‏اند و فرجام کافران آتش [دوزخ] است

ش 55- سوره: 15 , آیه: 44

[دوزخى] که براى آن هفت در است و از هر درى بخشى معین از آنان [وارد مى‏شوند]

ش 56- سوره: 18 , آیه: 53

و گناهکاران آتش [دوزخ] را مى‏بینند و درمى‏یابند که در آن خواهند افتاد و از آن راه گریزى نیابند

ش 57- سوره: 19 , آیه: 72

آنگاه کسانى را که پرهیزگار بوده‏اند مى‏رهانیم و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها مى‏کنیم

ش 58- سوره: 37 , آیه: 66

پس [دوزخیان] حتما از آن مى‏خورند و شکمها را از آن پر مى‏کنند

ش 59- سوره: 74 , آیه: 30

[و] بر آن [دوزخ] نوزده [نگهبان] است

ش 60- سوره: 11 , آیه: 98

روز قیامت پیشاپیش قومش مى‏رود و آنان را به آتش درمى‏آورد و [دوزخ] چه ورودگاه بدى براى واردان است 

ش 61- سوره: 77 , آیه: 32

[دوزخ] چون کاخى [بلند] شراره مى‏افکند

ش 62- سوره: 27 , آیه: 90

و هر کس بدى به میان آورد به رو در آتش [دوزخ] سرنگون شوند آیا جز آنچه مى‏کردید سزا داده مى‏شوید

ش 63- سوره: 11 , آیه: 113

و به کسانى که ستم کرده‏اند متمایل مشوید که آتش [دوزخ] به شما مى‏رسد و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود و سرانجام یارى نخواهید شد

ش 64- سوره: 2 , آیه: 126

و چون ابراهیم گفت پروردگارا این [سرزمین] را شهرى امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد از فرآورده‏ها روزى بخش فرمود و[لى] هر کس کفر بورزد اندکى برخوردارش مى‏کنم سپس او را با خوارى به سوى عذاب آتش [دوزخ] مى‏کشانم و چه بد سرانجامى است

ش 51- سوره: 55 , آیه: 43

این است همان جهنمى که تبهکاران آن را دروغ مى‏خواندند

ش 52- سوره: 36 , آیه: 63

این است جهنمى که به شما وعده داده مى‏شد

ش 53- سوره: 19 , آیه: 70

پس از آن به کسانى که براى درآمدن به [جهنم] سزاوارترند خود داناتریم 

خرید سی دی فیلم جهان پس از مرگ  نوشته شده توسط بهنام جدی بالابیگلو
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی

ندای الرحیل

سلام
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای دگرگون کردن بدیهیات،گرایشها و هدفها ...
وبلاگ حاضر تلاش کوچکی است برای زنده کردن قلبها و دگرگون کردن آرزوها...
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای احیای فرهنگ آخرتگرایی و نواختن ندای الرحیل...
پس...
باور کنیم که جهان به نگاهی نو نسبت به مرگ نیازمند است...
باور کنیم که نگرش غلط به اسرارآمیزترین پدیدۀ هستی - مرگ - لحظه لحظۀ عمر بشر را به پوچی کشانده است....
باور کنیم که ما رهگذریم ودنیا ظرفیت و توان تحمل آرزوهای ما را ندارد...
باور کنیم که مرگ در این نزدیکیست و ما چاره ای جز رفتن نداریم...
باور کنیم که دلهای ما برای آزاد شدن از ترسها و گرایشهای دنیا، به ترسها و گرایشهای آخرت نیازمند است...
باور کنیم که تنها طریقتی که می تواند ما را به خدا برساند، طریقت توشه چینی است...
ویادمرگ، آب حیات بخشیست برای زنده کردن بشریت...
ویاد مرگ شمشیر و سپر محکمیست، در برابر فرهنگ پوچ گرای غربیها...
و یاد مرگ، مرهم شفا بخشیست برای انقلاب بیمار شده به ویروس دنیاگرایی...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

منوی تصویری سایت ندای الرحیل

تلگرام

-----------------------

 صفحه اصلی

-----------------------

ندای الرحیل2-تصاویر

-----------------------

ندای الرحیل3-سیاسی

-----------------------

ندای الرحیل4-خواب

-----------------------

 ندای الرحیل5 - شعر
آخرین نظرات

آیاتی مربوط به جهنم در قرآن

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۴۳ ب.ظ

هنم هفت طبقه دارد و هر چه پایین تر برود، جای افراد بدتر است.

گناهان برخی کسان چنان سنگین است که در آن جاودانه می‌شوند. سوره بقره، آیه ۳۹

عذاب‌های دوزخ هم روحی اند هم جسمی. 

جهنم جای عمل نیست و بنابر این نمی‌توان در آنجا با عمل صالح خویش را از عذاب رهانید.  نهج البلاغه، خطبه ۴۲

1- سوره: 7 , آیه: 18

فرمود نکوهیده و رانده از آن [مقام] بیرون شو که قطعا هر که از آنان از تو (شیطان )  پیروى کند جهنم را از همه شما پر خواهم کرد

ش 2- سوره: 17 , آیه: 18

هر کس خواهان [دنیاى] زودگذر است به زودى هر که را خواهیم [نصیبى] از آن مى‏دهیم آنگاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد براى او مقرر می ‏داریم

ش 3- سوره: 14 , آیه: 29

[در آن سراى هلاکت که] جهنم است [و] در آن وارد مى‏شوند و چه بد قرارگاهى است

ش 4- سوره: 8 , آیه: 37

تا خدا ناپاک را از پاک جدا کند و ناپاکها را روى یکدیگر نهد و همه را متراکم کند آنگاه در جهنم قرار دهد اینان همان زیانکارانند

ش 5- سوره: 32 , آیه: 13

و اگر مى‏خواستیم حتما به هر کسى [از روى جبر] هدایتش را مى‏دادیم لیکن سخن من محق ق گردیده که هر آینه جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند

6- سوره: 7 , آیه: 41

براى آنان از جهنم بسترى و از بالایشان پوششهاست و این گونه بیدادگران را سزا مى‏دهیم

ش 7- سوره: 48 , آیه: 6

و [تا] مردان و زنان نفاق‏پیشه و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد برده‏اند عذاب کند بد زمانه بر آنان باد و خدا بر ایشان خشم نموده و لعتشان کرده و جهنم را براى آنان آماده گردانیده و [چه] بد سرانجامى است

ش 8- سوره: 17 , آیه: 39

این [سفارشها] از حکمتهایى است که پروردگارت به تو وحى کرده است و با خداى یگانه معبودى دیگر قرار مده و گرنه حسرت‏زده و مطرود در جهنم افکنده خواهى شد

ش 9- سوره: 9 , آیه: 49

و از آنان کسى است که مى‏گوید مرا [در ماندن] اجازه ده و به فتنه‏ام مینداز هش‏دار که آنان خود به فتنه افتاده‏اند و بى‏تردید جهنم بر کافران احاطه دارد

ش 10- سوره: 25 , آیه: 34

کسانى که به رو درافتاده به سوى جهنم رانده مى‏شوند آنان بدترین جاى و گم‏ترین راه را دارند

ش 11- سوره: 37 , آیه: 23

گرد آورید و به سوى راه جهنم رهبرى‏شان کنید

ش 12- سوره: 52 , آیه: 13

روزى که به سوى آتش جهنم کشیده مى‏شوند [چه] کشیدنى

ش 13- سوره: 58 , آیه: 8

آیا کسانى را که از نجوا منع شده بودند ندیدى که باز بدانچه از آن منع گردیده‏اند برمى‏گردند و با همدیگر به [منظور] گناه و تعدى و سرپیچى از پیامبر محرمانه گفتگو مى‏کنند و چون به نزد تو آیند تو را بدانچه خدا به آن [شیوه] سلام نگفته سلام مى‏دهند و در دلهاى خود مى‏گویند چرا به آنچه مى‏گوییم خدا ما را عذاب نمى‏کند جهنم براى آنان کافى است در آن درمى‏آیند و چه بد سرانجامى است

ش 14- سوره: 35 , آیه: 36

و[لى] کسانى که کافر شده‏اند آتش جهنم براى آنان خواهد بود حکم به مرگ بر ایشان [جارى] نمى‏شود تا بمیرند و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود [آرى] هر ناسپاسى را چنین کیفر مى‏دهیم

ش 15- سوره: 39 , آیه: 32

پس کیست‏ستمگرتر از آن کس که بر خدا دروغ بست و [سخن] راست را چون به سوى او آمد دروغ پنداشت آیا جاى کافران در جهنم نیست

 

16- سوره: 9 , آیه: 63

آیا ندانسته‏اند که هر کس با خدا و پیامبر او درافتد براى او آتش جهنم است که در آن جاودانه خواهد بود این همان رسوایى بزرگ است

ش 17- سوره: 67 , آیه: 6

و کسانى که به پروردگارشان انکار آوردند عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامى است

ش 18- سوره: 50 , آیه: 24

[به آن دو فرشته خطاب مى‏شود] هر کافر سرسختى را در جهنم فروافکنید

ش 19- سوره: 66 , آیه: 9

اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر [که] جاى ایشان در جهنم خواهد بود و چه بد سرانجامى است

ش 20- سوره: 9 , آیه: 68

خدا به مردان و زنان دو چهره و کافران آتش جهنم را وعده داده است در آن جاودانه‏اند آن [آتش] براى ایشان کافى است و خدا لعنتشان کرده و براى آنان عذابى پایدار است

21- سوره: 17 , آیه: 63

فرمود برو که هر کس از آنان تو را پیروى کند مسلما جهنم سزایتان خواهد بود که کیفرى تمام است

ش 22- سوره: 29 , آیه: 54

و شتابزده از تو عذاب مى‏خواهند و حال آنکه جهنم قطعا بر کافران احاطه دارد

ش 23- سوره: 72 , آیه: 15

ولى منحرفان هیزم جهنم خواهند بود

ش 24- سوره: 40 , آیه: 49

و کسانى که در آتشند به نگهبانان جهنم مى‏گویند پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از این عذاب را به ما تخفیف دهد

ش 25- سوره: 9 , آیه: 81

بر جاى‏ماندگان به [خانه] نشستن خود پس از رسول خدا شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهت داشتند و گفتند در این گرما بیرون نروید بگو اگر دریابند آتش جهنم سوزان‏تر است

ش 26- سوره: 25 , آیه: 65

و کسانى‏اند که مى‏گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش سخت و دایمى است

ش 27- سوره: 20 , آیه: 74

در حقیقت هر که به نزد پروردگارش گنهکار رود جهنم براى اوست در آن نه مى‏میرد و نه زندگى مى‏یابد

ش 28- سوره: 38 , آیه: 56

به جهنم درمى‏آیند و چه بد آرامگاهى است

ش 29- سوره: 85 , آیه: 10

کسانى که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده‏اند ایشان راست عذاب جهنم و ایشان راست عذاب سوزان

ش 30- سوره: 29 , آیه: 68

و کیست‏ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد یا چون حق به سوى او آید آن را تکذیب کند آیا جاى کافران [در] جهنم نیست

و روز قیامت کسانى را که بر خدا دروغ بسته‏اند رو سیاه مى‏بینى آیا جاى سرکشان در جهنم نیست

ش 32- سوره: 78 , آیه: 21

[آرى] جهنم [از دیر باز] کمینگاهى بوده

ش 33- سوره: 83 , آیه: 16

آنگاه به یقین آنان به جهنم درآیند

ش 34- سوره: 39 , آیه: 71

و کسانى که کافر شده‏اند گروه گروه به سوى جهنم رانده شوند تا چون بدان رسند درهاى آن [به رویشان] گشوده گردد و نگهبانانش به آنان گویند مگر فرستادگانى از خودتان بر شما نیامدند که آیات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به دیدار چنین روزى شما را هشدار دهند گویند چرا ولى فرمان عذاب بر کافران واجب آمد

ش 35- سوره: 89 , آیه: 23

و جهنم را در آن روز [حاضر] آورند آن روز است که انسان پند گیرد و[لى] کجا او را جاى پندگرفتن باشد

ش 36- سوره: 79 , آیه: 36

و جهنم براى هر که بیند آشکار گردد

ش 37- سوره: 26 , آیه: 91

و جهنم براى گمراهان نمودار مى‏شود

ش 38- سوره: 43 , آیه: 74

بى‏گمان مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند

ش 39- سوره: 18 , آیه: 100

و آن روز جهنم را آشکارا به کافران بنماییم

ش 40- سوره: 18 , آیه: 102

آیا کسانى که کفر ورزیده‏اند پنداشته‏اند که [مى‏توانند] به جاى من بندگانم را سرپرست بگیرند ما جهنم را آماده کرده‏ایم تا جایگاه پذیرایى کافران باشد

ش 41- سوره: 38 , آیه: 85

هرآینه جهنم را از تو و از هر کس از آنان که تو را پیروى کند از همگى‏شان خواهم انباشت

ش 42- سوره: 18 , آیه: 106

این جهنم سزاى آنان است چرا که کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به ریشخند گرفتند

ش 43- سوره: 4 , آیه: 121

آنان جایگاهشان جهنم است و از آن راه گریزى ندارند

ش 44- سوره: 23 , آیه: 103

و کسانى که کفه میزان [اعمال]شان سبک باشد آنان به خویشتن زیان زده [و] همیشه در جهنم مى‏مانند

ش 45- سوره: 11 , آیه: 119

مگر کسانى که پروردگار تو به آنان رحم کرده و براى همین آنان را آفریده است و وعده پروردگارت [چنین] تحقق پذیرفته است [که] البته جهنم را از جن و انس یکسره پر خواهم کرد

46- سوره: 56 , آیه: 94

و [فرجامش] درافتادن به جهنم است

ش 47- سوره: 3 , آیه: 162

آیا کسى که خشنودى خدا را پیروى مى‏کند چون کسى است که به خشمى از خدا دچار گردیده و جایگاهش جهنم است و چه بد بازگشتگاهى است

ش 48- سوره: 4 , آیه: 169

مگر راه جهنم که همیشه در آن جاودانند و این [کار] براى خدا آسان است

ش 49- سوره: 2 , آیه: 206

و چون به او گفته شود از خدا پروا کن نخوت وى را به گناه کشاند پس جهنم براى او بس است و چه بد بسترى است

ش 50- سوره: 67 , آیه: 11

پس به گناه خود اقرار مى‏کنند و مرگ باد بر اهل جهنم

ش 1- سوره: 3 , آیه: 12

به کسانى که کفر ورزیدند بگو به زودى مغلوب خواهید شد و [سپس در روز رستاخیز] در دوزخ محشور مى‏شوید و چه بد بسترى است

ش 2- سوره: 8 , آیه: 16

و هر که در آن هنگام به آنان پشت کند مگر آنکه [هدفش] کناره‏گیرى براى نبردى [مجدد] یا پیوستن به جمعى [دیگر از همرزمانش] باشد قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جایگاهش دوزخ است و چه بد سرانجامى است

ش 3- سوره: 17 , آیه: 8

امید است که پروردگارتان شما را رحمت کند و[لى] اگر [به گناه] بازگردید [ما نیز به کیفر شما] بازمى‏گردیم و دوزخ را براى کافران زندان قرار دادیم

ش 4- سوره: 14 , آیه: 16

[آن کس که] دوزخ پیش روى اوست و به او آبى چرکین نوشانده مى‏شود

ش 5- سوره: 13 , آیه: 18

براى کسانى که پروردگارشان را اجابت کرده‏اند پاداش بس نیکوست و کسانى که وى را اجابت نکرده‏اند اگر سراسر آنچه در زمین است و مانند آن را با آن داشته باشند قطعا آن را براى بازخرید خود خواهند داد آنان به سختى بازخواست‏شوند و جایشان در دوزخ است و چه بد جایگاهى است

ش 6- سوره: 8 , آیه: 36

بى‏گمان کسانى که کفر ورزیدند اموال خود را خرج مى‏کنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند پس به زودى [همه] آن را خرج مى‏کنند و آنگاه حسرتى بر آنان خواهد گشت‏سپس مغلوب مى‏شوند و کسانى که کفر ورزیدند به سوى دوزخ گردآورده خواهند شد

ش 7- سوره: 9 , آیه: 35

روزى که آن [گنجینه]ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند [و گویند] این است آنچه براى خود اندوختید پس [کیفر] آنچه را مى‏اندوختید بچشید

ش 8- سوره: 16 , آیه: 29

پس از درهاى دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید و حقا که چه بد است جایگاه متکبران

ش 9- سوره: 21 , آیه: 29

و هر کس از آنان بگوید من [نیز] جز او خدایى هستم او را به دوزخ کیفر مى‏دهیم [آرى] سزاى ستمکاران را این گونه مى‏دهیم

ش 10- سوره: 45 , آیه: 10

پیشاپیش آنها دوزخ است و نه آنچه را اندوخته و نه آن دوستانى را که غیر از خدا اختیار کرده‏اند به کارشان مى‏آید و عذابى بزرگ خواهند داشت

ش 11- سوره: 15 , آیه: 43

و قطعا وعده‏گاه همه آنان دوزخ است

ش 12- سوره: 4 , آیه: 55

پس برخى از آنان به وى ایمان آوردند و برخى از ایشان از او روى برتافتند و [براى آنان] دوزخ پرشراره بس است

ش 13- سوره: 52 , آیه: 18

به آنچه پروردگارشان به آنان داده دلشادند و پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ مصون داشته است

ش 14- سوره: 50 , آیه: 30

آن روز که [ما] به دوزخ مى‏گوییم آیا پر شدى و مى‏گوید آیا باز هم هست

ش 15- سوره: 9 , آیه: 73

اى پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است 

ش 16- سوره: 19 , آیه: 68

پس به پروردگارت سوگند که آنها را با شیاطین محشور خواهیم ساخت‏سپس در حالى که به زانو درآمده‏اند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهیم کرد

ش 17- سوره: 72 , آیه: 23

[وظیفه من] تنها ابلاغى از خدا و [رساندن] پیامهاى اوست و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانى کند قطعا آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواهند ماند

ش 18- سوره: 4 , آیه: 93

و هر کس عمدا مؤمنى را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مى‏گیرد و لعنتش مى‏کند و عذابى بزرگ برایش آماده ساخته است

ش 19- سوره: 40 , آیه: 60

و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم در حقیقت کسانى که از پرستش من کبر مى‏ورزند به زودى خوار در دوزخ درمى‏آیند

ش 20- سوره: 44 , آیه: 56

در آنجا جز مرگ نخستین مرگ نخواهند چشید و [خدا] آنها را از عذاب دوزخ نگاه مى‏دارد

ش 21- سوره: 4 , آیه: 97

کسانى که بر خویشتن ستمکار بوده‏اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى‏گیرند مى‏گویند در چه [حال] بودید پاسخ مى‏دهند ما در زمین از مستضعفان بودیم مى‏گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید پس آنان جایگاهشان دوزخ است و [دوزخ] بد سرانجامى است

ش 22- سوره: 9 , آیه: 95

وقتى به سوى آنان بازگشتید براى شما به خدا سوگند مى‏خورند تا از ایشان صرفنظر کنید پس از آنان روى برتابید چرا که آنان پلیدند و به [سزاى] آنچه به دست آورده‏اند جایگاهشان دوزخ خواهد بود

ش 23- سوره: 19 , آیه: 86

و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى‏رانیم

ش 24- سوره: 37 , آیه: 68

آنگاه بازگشتشان بى‏گمان به سوى دوزخ است

ش 25- سوره: 102 , آیه: 6

به یقین دوزخ را مى‏بینید

ش 26- سوره: 39 , آیه: 72

و گفته شود از درهاى دوزخ درآیید جاودانه در آن بمانید وه چه بد [جایى] است جاى سرکشان

ش 27- سوره: 17 , آیه: 97

و هر که را خدا هدایت کند او رهیافته است و هر که را گمراه سازد در برابر او براى آنان هرگز دوستانى نیابى و روز قیامت آنها را کور و لال و کر به روى چهره‏شان درافتاده برخواهیم انگیخت جایگاهشان دوزخ است هر بار که آتش آن فرو نشیند شراره‏اى [تازه] برایشان مى‏افزاییم

ش 28- سوره: 40 , آیه: 76

از درهاى دوزخ درآیید در آن جاودان [بمانید] چه بد است جاى سرکشان

ش 29- سوره: 9 , آیه: 109

آیا کسى که بنیاد [کار] خود را بر پایه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است‏یا کسى که بناى خود را بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط پى‏ریزى کرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى‏افتد و خدا گروه بیدادگران را هدایت نمى‏کند

ش 30- سوره: 4 , آیه: 140

و البته [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که هر گاه شنیدید آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار مى‏گیرد با آنان منشینید تا به سخنى غیر از آن درآیند چرا که در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود خداوند منافقان و کافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد

ش 31- سوره: 7 , آیه: 179

و در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده‏ایم [چرا که] دلهایى دارند که با آن [حقایق را] دریافت نمى‏کنند و چشمانى دارند که با آنها نمى‏بینند و گوشهایى دارند که با آنها نمى‏شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه‏ترند [آرى] آنها همان غافل‏ماندگانند

ش 32- سوره: 3 , آیه: 191

همانان که خدا را [در همه احوال] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مى‏کنند و در آفرینش آسمانها و زمین مى‏اندیشند [که] پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده‏اى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار

ش 33- سوره: 3 , آیه: 197

[این] کالاى ناچیز [و برخوردارى اندکى] است‏سپس جایگاهشان دوزخ است و چه بد قرارگاهى است

ش 34- سوره: 37 , آیه: 163

مگر کسى را که به دوزخ رفتنى است

ش 35- سوره: 3 , آیه: 10

در حقیقت کسانى که کفر ورزیدند اموال و اولادشان چیزى [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد کرد و آنان خود هیزم دوزخند

ش 36- سوره: 5 , آیه: 10

و کسانى که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ انگاشتند آنان اهل دوزخند

ش 37- سوره: 7 , آیه: 44

و بهشتیان دوزخیان را آواز مى‏دهند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود رست‏یافتیم آیا شما [نیز] آنچه را پروردگارتان وعده کرده بود راست و درست‏یافتید مى‏گویند آرى پس آوازدهنده‏اى میان آنان آواز درمى‏دهد که لعنت‏خدا بر ستمکاران باد

ش 38- سوره: 7 , آیه: 47

و چون چشمانشان به سوى دوزخیان گردانیده شود مى‏گویند پروردگارا ما را در زمره گروه ستمکاران قرار مده

ش 39- سوره: 7 , آیه: 50

و دوزخیان بهشتیان را آواز مى‏دهند که از آن آب یا از آنچه خدا روزى شما کرده بر ما فرو ریزید مى‏گویند خدا آنها را بر کافران حرام کرده است

ش 40- سوره: 22 , آیه: 51

و کسانى که در [تخطئه] آیات ما مى‏کوشند [و به خیال خود] عاجزکنندگان ما هستند آنان اهل دوزخند

ش 41- سوره: 58 , آیه: 17

در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز کارى ساخته نیست آنها دوزخى‏اند [و] در آن جاودانه [مى‏مانند]

ش 42- سوره: 67 , آیه: 10

و گویند اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقل کرده بودیم در [میان] دوزخیان نبودیم

ش 43- سوره: 59 , آیه: 20

دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند بهشتیانند که کامیابانند

ش 44- سوره: 73 , آیه: 12

در حقیقت پیش ما زنجیرها و دوزخ

ش 45- سوره: 44 , آیه: 47

او را بگیرید و به میان دوزخش بکشانید

ش 46- سوره: 82 , آیه: 14

و بى‏شک بدکاران در دوزخند

ش 47- سوره: 98 , آیه: 6

کسانى از اهل کتاب که کفر ورزیده‏اند و [نیز] مشرکان در آتش دوزخند [و] در آن همواره مى‏مانند اینانند که بدترین آفریدگانند

ش 48- سوره: 4 , آیه: 115

و هر کس پس از آنکه راه هدایت براى او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و [راهى] غیر راه مؤمنان در پیش گیرد وى را بدانچه روى خود را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشتگاه بدى است

ش 49- سوره: 21 , آیه: 98

در حقیقت‏شما و آنچه غیر از خدا مى‏پرستید هیزم دوزخید شما در آن وارد خواهید شد

ش 50- سوره: 2 , آیه: 119

ما تو را بحق فرستادیم تا بشارتگر و بیم‏دهنده باشى و [لى] درباره دوزخیان از تو پرسشى نخواهد شد

ش 51- سوره: 9 , آیه: 113

بر پیامبر و کسانى که ایمان آورده‏اند سزاوار نیست که براى مشرکان پس از آنکه برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند هر چند خویشاوند [آنان] باشند

ش 52- سوره: 4 , آیه: 145

آرى منافقان در فروترین درجات دوزخند و هرگز براى آنان یاورى نخواهى یافت

ش 53- سوره: 25 , آیه: 12

چون [دوزخ] از فاصله‏اى دور آنان را ببیند خشم و خروشى از آن مى‏شنوند

ش 54- سوره: 13 , آیه: 35

وصف بهشتى که به پرهیزگاران وعده داده شده [این است که] از زیر [درختان ] آن نهرها روان است میوه و سایه‏اش پایدار است این است فرجام کسانى که پرهیزگارى کرده‏اند و فرجام کافران آتش [دوزخ] است

ش 55- سوره: 15 , آیه: 44

[دوزخى] که براى آن هفت در است و از هر درى بخشى معین از آنان [وارد مى‏شوند]

ش 56- سوره: 18 , آیه: 53

و گناهکاران آتش [دوزخ] را مى‏بینند و درمى‏یابند که در آن خواهند افتاد و از آن راه گریزى نیابند

ش 57- سوره: 19 , آیه: 72

آنگاه کسانى را که پرهیزگار بوده‏اند مى‏رهانیم و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ] رها مى‏کنیم

ش 58- سوره: 37 , آیه: 66

پس [دوزخیان] حتما از آن مى‏خورند و شکمها را از آن پر مى‏کنند

ش 59- سوره: 74 , آیه: 30

[و] بر آن [دوزخ] نوزده [نگهبان] است

ش 60- سوره: 11 , آیه: 98

روز قیامت پیشاپیش قومش مى‏رود و آنان را به آتش درمى‏آورد و [دوزخ] چه ورودگاه بدى براى واردان است 

ش 61- سوره: 77 , آیه: 32

[دوزخ] چون کاخى [بلند] شراره مى‏افکند

ش 62- سوره: 27 , آیه: 90

و هر کس بدى به میان آورد به رو در آتش [دوزخ] سرنگون شوند آیا جز آنچه مى‏کردید سزا داده مى‏شوید

ش 63- سوره: 11 , آیه: 113

و به کسانى که ستم کرده‏اند متمایل مشوید که آتش [دوزخ] به شما مى‏رسد و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود و سرانجام یارى نخواهید شد

ش 64- سوره: 2 , آیه: 126

و چون ابراهیم گفت پروردگارا این [سرزمین] را شهرى امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد از فرآورده‏ها روزى بخش فرمود و[لى] هر کس کفر بورزد اندکى برخوردارش مى‏کنم سپس او را با خوارى به سوى عذاب آتش [دوزخ] مى‏کشانم و چه بد سرانجامى است

ش 51- سوره: 55 , آیه: 43

این است همان جهنمى که تبهکاران آن را دروغ مى‏خواندند

ش 52- سوره: 36 , آیه: 63

این است جهنمى که به شما وعده داده مى‏شد

ش 53- سوره: 19 , آیه: 70

پس از آن به کسانى که براى درآمدن به [جهنم] سزاوارترند خود داناتریم 

خرید سی دی فیلم جهان پس از مرگ  

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۱۲
بهنام جدی بالابیگلو

نظرات  (۱)

New Jersey is in systemic failure , and the way things are in the public services there are plenty of opportunities to practise it. But what exactly is systemic failure: it is where a delivery system that is intrinsic to the viability of a body, the state, fails, putting the body as a whole into potential failure mode. The problem is that the system of government we choose to use, bureaucracy, does not recognise the primacy of systemic or.urdBereaucracy, the management method we choose to use and for some unaccountable reason refuse to question.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">