ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی

ندای الرحیل

سلام
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای دگرگون کردن بدیهیات،گرایشها و هدفها ...
وبلاگ حاضر تلاش کوچکی است برای زنده کردن قلبها و دگرگون کردن آرزوها...
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای احیای فرهنگ آخرتگرایی و نواختن ندای الرحیل...
پس...
باور کنیم که جهان به نگاهی نو نسبت به مرگ نیازمند است...
باور کنیم که نگرش غلط به اسرارآمیزترین پدیدۀ هستی - مرگ - لحظه لحظۀ عمر بشر را به پوچی کشانده است....
باور کنیم که ما رهگذریم ودنیا ظرفیت و توان تحمل آرزوهای ما را ندارد...
باور کنیم که مرگ در این نزدیکیست و ما چاره ای جز رفتن نداریم...
باور کنیم که دلهای ما برای آزاد شدن از ترسها و گرایشهای دنیا، به ترسها و گرایشهای آخرت نیازمند است...
باور کنیم که تنها طریقتی که می تواند ما را به خدا برساند، طریقت توشه چینی است...
ویادمرگ، آب حیات بخشیست برای زنده کردن بشریت...
ویاد مرگ شمشیر و سپر محکمیست، در برابر فرهنگ پوچ گرای غربیها...
و یاد مرگ، مرهم شفا بخشیست برای انقلاب بیمار شده به ویروس دنیاگرایی...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

منوی تصویری سایت ندای الرحیل

تلگرام

-----------------------

 صفحه اصلی

-----------------------

ندای الرحیل2-تصاویر

-----------------------

ندای الرحیل3-سیاسی

-----------------------

ندای الرحیل4-خواب

-----------------------

 ندای الرحیل5 - شعر
آخرین نظرات

neardeath.blogfa.com

سایت انجمن تحقیقات مرگ و تجربیات نزدیک به مرگ با چندین گزارش از تجربه کنندگان ایرانی و غیر ایرانی و مطالب جالب ترجمه شده از منابع انگلیسی:

http://www.irande.org

سایت دکتر مجتبی اعتمادی نیا محقق ایرانی در زمینه تجربه های نزدیک به مرگ:

Iran NDE

 سایت انجمن دوستاران مرگ:

tajrobemarg.blogfa.com

 سایت های انگلیسی

انجمن بین المللی تحقیقات تجربه های نزدیک به مرگ به چند صد گزارش و مقاله های متعدد راجع به آخرین مطالعات و کتاب ها و آخرین اخبار مربوط به سمینارها:

www.iands.org

بنیاد تحقیقات تجربه های نزدیک به مرگ یکی از بزرگترین سایت های مربوط به NDE با چندین هزار گزارش. این سایت به چندین زبان مختلف است و حتی چند صفحه به زبان فارسی دارد:

www.nderf.org

تجربه های نزدیک به مرگ و حیات دیگر. این سایت توسط کوین ویلیام مدیریت می شود و شامل چند صد گزارش مشهور و جالب و صدها مقاله و بحث راجع به حیات بعد از مرگ و معنویت است:

www.near-death.com

سایت کتابهای کلاغ سفید با مباحث متعدد جالب راجع به معنویت و حیات پس از مرگ. همیچنین چندین تجربۀ بسیار قدیمی مربوط به اوایل قرن بیستم را می توان در این سایت یافت:

http://whitecrowbooks.com

داستانهای تجربه های نزدیک به مرگ با چند ده تجربۀ مشهور:

http://ndestories.org

دید فرشته گان (با چند صد گزارش و مباحثه و گفتگو):

 http://angelicview.wordpress.com/tag/nde/

سایت “آسمان نو، زمین نو” که سعی در بررسی و بحث راجع به درسهای تجربه های نزدیک به مرگ دارد:

http://msv-nhne.org

شبکه های اجتماعی و وبلاگ:

 http://nhneneardeath.ning.com/

http://www.ndespace.org/

سایت دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا، بخش مطالعات ادراکی. این گروه چندین کتاب و مقاله در مورد تحقیقات NDE و تناسخ منتشر کرده است:

http://www.medicine.virginia.edu/clinical/departments/psychiatry/sections/cspp/dops/publications-page

سایر منابع انگلیسی زبان

http://www.ebook.youreternalself.com