ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی
جمعه, ۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹ ق.ظ

مجموعۀ سخنرانیهای علما در مورد معاد

 • تجربه مقام معظم رهبری از مرگ
 • ------------
 • آیت الله مرحوم مجتهدی تهرانی
 • تفکیک اعمال در آسمان ها
 • گریه در روز قیامت
 • سه پرونده مردم در نزد پروردگار

  ------------

  استاد حسین انصاریان
 • مرگ و پرونده قیامت 1
 • مرگ و پرونده قیامت 2
 • مرگ و پرونده قیامت 3
 • مرگ و پرونده قیامت 4
 • مرگ و پرونده قیامت 5
 • مرگ و پرونده قیامت 6
 • مرگ و پرونده قیامت 7
 • مرگ و پرونده قیامت 8
 • مرگ و پرونده قیامت 9
 • مرگ و پرونده قیامت 10
 • اعمال در روز قیامت 1
 • اعمال در روز قیامت 2
 • اعمال در روز قیامت 3
 • اعمال در روز قیامت 4
 • اعمال در روز قیامت 5
 • اعمال در روز قیامت 6
 • 7اعمال در روز قیامت

  ------------

  حجت الاسلام والمسلمین هاشمی نژاد
 • شاهدان اعمال انسان 1
 • هاشمی نژاد – آیت الله گلپایگانی و چشم برزخی
 • هاشمی نژاد – توبه بهلول نباش
 • هاشمی نژاد – عاقبت بخیری
 • برزخ و عالم بعد از موت
 • خوف از عذاب

 • عبرت گرفتن و تفکر کردن برای بیدار شدن

 • قیامت و آثار اعمال

 • قیامت و برزخ و آثار اعمال بازماندگان برای اموات 
  قیامت و تجسم اعمال 

 •  قیامت و رابطه ارواح با این عالم 
  قیامت و سکرات موت 
  قیامت و سکرات موت
  قیامت و سکرات موت 
  قیامت و عاق والدین 
  قیامت و عالم و برزخ 
  قیامت و عالم برزخ و مخاسبه اعمال
  قیامت و کیفر زنان گنهکار 
  قیامت و گنهکاران 
  قیامت و گنهکاران
  قیامت و مخاسبه اعمال
  قیامت و مرگ

 •  ------------

 • حجت الاسلام والمسلمین صدیقی
 • اعمال صالح
 • نتیجه اعمال
 • حاضر شدن اعمال 1
 • حاضر شدن اعمال 2

  ------------

  آیت الله مظاهری
 • تجسم اعمال
 • عاقبت فضایل و رذایل و تجسم اعمال
 • تجسم اعمال خوب و بد
 • اعمال صالح و خود سازی 1
 • اعمال صالح و خود سازی 2
 • اعمال صالح و خود سازی3
 • اعمال صالح و خود سازی 4
 • اعمال صالح و خود سازی 5
 • اعمال صالح و خود سازی 6

  ------------

  آیت الله مصباح یزدی
 • مسابقه در اعمال خیر
 • شهادت جمادات به اعمال انسان

  ------------

  استاد فلسفی
 • تجسم اعمال 1
 • تجسم اعمال 2

  ------------

  مرحوم کافی
 • مجموعه 4 سخنرانی از مرحوم کافی
 • اسماء قیامت

  ------------

 •  حجت الاسلام مجتبی تهرانی

 •  دنیا و آخرت

 • بیم از مرگ

 •  خوف از سوء خاتمه

 • حضرت آیت الله بهاءالدینی

 • احوال روز قیامت

   

  استاد مرتضی مطهری (ره)

  معاد نوار شماره 1
  معاد نوار شماره 2
  معاد نوار شماره 3
  معاد نوار شماره 4
  معاد نوار شماره 5
  معاد نوار شماره 6
  معاد نوار شماره 7
  معاد نوار شماره 8
  معاد نوار شماره 9 • نوشته شده توسط بهنام جدی بالابیگلو
  ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

  ندای الرحیل

  در احیای فرهنگ آخرتگرایی

  ندای الرحیل

  سلام
  وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای دگرگون کردن بدیهیات،گرایشها و هدفها ...
  وبلاگ حاضر تلاش کوچکی است برای زنده کردن قلبها و دگرگون کردن آرزوها...
  وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای احیای فرهنگ آخرتگرایی و نواختن ندای الرحیل...
  پس...
  باور کنیم که جهان به نگاهی نو نسبت به مرگ نیازمند است...
  باور کنیم که نگرش غلط به اسرارآمیزترین پدیدۀ هستی - مرگ - لحظه لحظۀ عمر بشر را به پوچی کشانده است....
  باور کنیم که ما رهگذریم ودنیا ظرفیت و توان تحمل آرزوهای ما را ندارد...
  باور کنیم که مرگ در این نزدیکیست و ما چاره ای جز رفتن نداریم...
  باور کنیم که دلهای ما برای آزاد شدن از ترسها و گرایشهای دنیا، به ترسها و گرایشهای آخرت نیازمند است...
  باور کنیم که تنها طریقتی که می تواند ما را به خدا برساند، طریقت توشه چینی است...
  ویادمرگ، آب حیات بخشیست برای زنده کردن بشریت...
  ویاد مرگ شمشیر و سپر محکمیست، در برابر فرهنگ پوچ گرای غربیها...
  و یاد مرگ، مرهم شفا بخشیست برای انقلاب بیمار شده به ویروس دنیاگرایی...

  طبقه بندی موضوعی
  بایگانی
  پیوندها

  منوی تصویری سایت ندای الرحیل

  تلگرام

  -----------------------

   صفحه اصلی

  -----------------------

  ندای الرحیل2-تصاویر

  -----------------------

  ندای الرحیل3-سیاسی

  -----------------------

  ندای الرحیل4-خواب

  -----------------------

   ندای الرحیل5 - شعر
  آخرین نظرات

  مجموعۀ سخنرانیهای علما در مورد معاد

  جمعه, ۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۹ ق.ظ
 • ------------
 • آیت الله مرحوم مجتهدی تهرانی
 • تفکیک اعمال در آسمان ها
 • گریه در روز قیامت
 • سه پرونده مردم در نزد پروردگار

  ------------

  استاد حسین انصاریان
 • مرگ و پرونده قیامت 1
 • مرگ و پرونده قیامت 2
 • مرگ و پرونده قیامت 3
 • مرگ و پرونده قیامت 4
 • مرگ و پرونده قیامت 5
 • مرگ و پرونده قیامت 6
 • مرگ و پرونده قیامت 7
 • مرگ و پرونده قیامت 8
 • مرگ و پرونده قیامت 9
 • مرگ و پرونده قیامت 10
 • اعمال در روز قیامت 1
 • اعمال در روز قیامت 2
 • اعمال در روز قیامت 3
 • اعمال در روز قیامت 4
 • اعمال در روز قیامت 5
 • اعمال در روز قیامت 6
 • 7اعمال در روز قیامت

  ------------

  حجت الاسلام والمسلمین هاشمی نژاد
 • شاهدان اعمال انسان 1
 • هاشمی نژاد – آیت الله گلپایگانی و چشم برزخی
 • هاشمی نژاد – توبه بهلول نباش
 • هاشمی نژاد – عاقبت بخیری
 • برزخ و عالم بعد از موت
 • خوف از عذاب

 • عبرت گرفتن و تفکر کردن برای بیدار شدن

 • قیامت و آثار اعمال

 • قیامت و برزخ و آثار اعمال بازماندگان برای اموات 
  قیامت و تجسم اعمال 

 •  قیامت و رابطه ارواح با این عالم 
  قیامت و سکرات موت 
  قیامت و سکرات موت
  قیامت و سکرات موت 
  قیامت و عاق والدین 
  قیامت و عالم و برزخ 
  قیامت و عالم برزخ و مخاسبه اعمال
  قیامت و کیفر زنان گنهکار 
  قیامت و گنهکاران 
  قیامت و گنهکاران
  قیامت و مخاسبه اعمال
  قیامت و مرگ

 •  ------------

 • حجت الاسلام والمسلمین صدیقی
 • اعمال صالح
 • نتیجه اعمال
 • حاضر شدن اعمال 1
 • حاضر شدن اعمال 2

  ------------

  آیت الله مظاهری
 • تجسم اعمال
 • عاقبت فضایل و رذایل و تجسم اعمال
 • تجسم اعمال خوب و بد
 • اعمال صالح و خود سازی 1
 • اعمال صالح و خود سازی 2
 • اعمال صالح و خود سازی3
 • اعمال صالح و خود سازی 4
 • اعمال صالح و خود سازی 5
 • اعمال صالح و خود سازی 6

  ------------

  آیت الله مصباح یزدی
 • مسابقه در اعمال خیر
 • شهادت جمادات به اعمال انسان

  ------------

  استاد فلسفی
 • تجسم اعمال 1
 • تجسم اعمال 2

  ------------

  مرحوم کافی
 • مجموعه 4 سخنرانی از مرحوم کافی
 • اسماء قیامت

  ------------

 •  حجت الاسلام مجتبی تهرانی

 •  دنیا و آخرت

 • بیم از مرگ

 •  خوف از سوء خاتمه

 • حضرت آیت الله بهاءالدینی

 • احوال روز قیامت

   

  استاد مرتضی مطهری (ره)

  معاد نوار شماره 1
  معاد نوار شماره 2
  معاد نوار شماره 3
  معاد نوار شماره 4
  معاد نوار شماره 5
  معاد نوار شماره 6
  معاد نوار شماره 7
  معاد نوار شماره 8
  معاد نوار شماره 9

 • موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۹/۲۲
  بهنام جدی بالابیگلو

  نظرات  (۱)

  سلام دوست عزیز

  از شما دعوت می شود جهت شرکت در هفتمین اجرای برنامه حلقه های 40 نفره منتظران برای دعا و نیایش همگانی در روز اربعین حسینی (2 دی ماه 1392) پست زیر را مطالعه نموده و در صورت آمادگی، به جمع ما بپیوندید و با حضورتان آن را نورانی تر کنید:

  http://albeyatolellah.blogfa.com/post/109

  منتظر شما هستیم؛ حتی به میزان مطالعه این برنامه آسمانی و اظهار نظر شریف تان ...

  باعزت و سربلند باشید زیر سایه و پرچم امام زمان (ع)

  یا مهدی

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">