ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی

ندای الرحیل

سلام
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای دگرگون کردن بدیهیات،گرایشها و هدفها ...
وبلاگ حاضر تلاش کوچکی است برای زنده کردن قلبها و دگرگون کردن آرزوها...
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای احیای فرهنگ آخرتگرایی و نواختن ندای الرحیل...
پس...
باور کنیم که جهان به نگاهی نو نسبت به مرگ نیازمند است...
باور کنیم که نگرش غلط به اسرارآمیزترین پدیدۀ هستی - مرگ - لحظه لحظۀ عمر بشر را به پوچی کشانده است....
باور کنیم که ما رهگذریم ودنیا ظرفیت و توان تحمل آرزوهای ما را ندارد...
باور کنیم که مرگ در این نزدیکیست و ما چاره ای جز رفتن نداریم...
باور کنیم که دلهای ما برای آزاد شدن از ترسها و گرایشهای دنیا، به ترسها و گرایشهای آخرت نیازمند است...
باور کنیم که تنها طریقتی که می تواند ما را به خدا برساند، طریقت توشه چینی است...
ویادمرگ، آب حیات بخشیست برای زنده کردن بشریت...
ویاد مرگ شمشیر و سپر محکمیست، در برابر فرهنگ پوچ گرای غربیها...
و یاد مرگ، مرهم شفا بخشیست برای انقلاب بیمار شده به ویروس دنیاگرایی...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

منوی تصویری سایت ندای الرحیل

تلگرام

-----------------------

 صفحه اصلی

-----------------------

ندای الرحیل2-تصاویر

-----------------------

ندای الرحیل3-سیاسی

-----------------------

ندای الرحیل4-خواب

-----------------------

 ندای الرحیل5 - شعر
آخرین نظرات

۳۰ مطلب در اسفند ۱۳۸۹ ثبت شده است

 

ضرب المثلی است در بوسنی که می گوید:

دو چیز بر دنیا حکومت می کند:پاداش و مجازات

ترس از مجازات همواره بازدارنده و امید به پاداش موتور محرک جامعه بوده و هست وهر حاکم چاره ای جز تمسک به این دو قدرت نداشته و ندارد.

و حال چه نیرویی بازدارنده تر از ترس از جهنم و چه امیدی نیرو بخش تر از امید به بهشت سراغ دارید.

و پیامبران اینگونه بر دلها حکومت کردند، ترس از جهنمرا کاشتند و مردم را از بدیها نجات دادند؛ امید به بهشت را کاشتند و کارهای خداپسندانه درو کردند و ما هنوز از این دو قدرت غافلیم.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۱۶
بهنام جدی بالابیگلو

خورشید طلوع کرده بود.پاره ای گلیم پیدا کرده بود.دراز کشید.راستش جایی بغیر از قبرستان برای خوابیدن پیدا نکرده بود.حالا که آفتاب زده بود، جرأت پیدا کرده بود بره اونجا...

دراز کشید.

افکار گوناگون سایه وار، ذهنش را مشغول خود کرده بودند، برای خریدن خانه رفته بود اونجا؛

احمدآباد معروف به احمدآباد کوزه گران، یکی از روستاهای ورامینه...

چشمهایش را بست، بناگاه فریادی شبیه به فریاد گاو او را ترسانید.سرش را بالا گرفت و به قبری که صدا از آنجا می آمد نگاهی انداخت.

دوباره صدای گاو را شنید...

بار سوم بلند شد و شروع به خواندن نماز قضا نمود و زیر لب گفت:

خدایا منو ببخش!!!

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۱۰
بهنام جدی بالابیگلو

سالها پیش، زمانی که همه انقلابی بودند، درکش برایم سخت بود...

می گفتم: چرا نمی آیی؟!...

ولی اکنون که تقویمهای زیادی را دور ریخته ام، فهمیده ام که چرا نیامدی!

ای غریب گوشه نشین! نمی دانم که به کدامین چاه اشکهایت را می ریزی، با آنکه ما را اسیر زجرآورترین مشکلات می بینی،

نیا! فریب نامه های کوفیان را هم نخور!!!

نیا! که ما آخرت را به دنیا فروخته ایم!!!

نیا!...

ای یوسف فاطمه! کنعانیان تو را به سکه های ناچیزی خواهند فروخت، چون اینجا، سکه است که حرف اول و آخر را می زند...

نیا که فرات طاقت تشنگی جگرگوشه های پیغمبر را ندارد...

نیا که زنجیر طاقت اسارت جگرگوشه ها را ندارد...

نیا که ما لیاقت تو را نداریم...

نیا...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۰۵
بهنام جدی بالابیگلو

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم:

...وهرکس با زنی که بر او حرام است یا با مردی یا پسری از پشت نزدیکی کند، خداوند او را در روز قیامت با بویی بدتر از مردار که موجب آزار مردم است محشور می کند تا اینکه وارددوزخ شود، و هیچ توبه و فدیه ای را از او نمی پذیرد، و اعمال او را تباه می سازد و او را در تابوتی که قطعات آن را با میخهای آهنین به هم کوبیده اندجای می دهد، و آن قدر با تیغها و شمشیرها در آن تابوت بر او زنند که

پیکرش با آن میخها در هم فرو می رود، و عذاب او به قدری سخت است که اگر یکی از رگهای او را بر چهارصد امت بگذارندهمه یکباره جان می سپرند، زیرا عذاب او از همۀ مردم بیشتر است.1

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۲۵
بهنام جدی بالابیگلو

حدیث قدسی:

ای احمد! دنیا و اهلش را دشمن بدار و آخرت و اهلش را دوست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۱۶
بهنام جدی بالابیگلو

برای خلق ژانر وحشتناک، صحنه هایی ترسناک در آیات و روایات بیان شده که به یکی از این صحنه ها اشاره می کنیم:

برای کافران لباسهایی از آتش بریده شده است و بر سر آنان آب و مایع سوزان جهنم ریخته می شود و بوسیلۀ این آب سوزان و جوشان هم پوست بدن و برونشان و هم اعضای داخل آنان ذوب و گداخته می شود و برای ایشان گرزهایی از آهن سرخ شده آماده است (ودائم بر سرشان می کوبند) هرگاه محرومان بخواهند از اعماق آتشهای متراکم دوزخ بیرون آیند و از غم و اندوه و آن رهایی یابند باز فرشتگان عذاب آنان را اعماق آتش برمی گردانند و می گویند عذاب آتش سوزان را بچشید

حج-22-19
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۱۱
بهنام جدی بالابیگلو

امام علی علیه السلام:

کسانی که دنیا را خوب آزموده اند، همانند مسافرانی هستند که در سر منزل بی آب و علف و سرزمینی پر مشقت که قابل ماندن نیست قرار گرفته اند و قصد کوچ به سوی منزلی پر نعمت و ناحیه ای که در آن آسایش و راحتی است دارند{اینها اهل آخرتند} مشقت های راه را متحمل شده اند، فراق دوستان را پذیرفته اندو سختی مسافرت و غذاهای ناگوار را با جان و دل قبول نموده اند، تا به خانۀ وسیع خویش و سرمنزل قرار و آرامش خود گام نهند. از هیچکدام از این ناراحتی ها و مشکلات در این راه احساس درد و رنج نمی کنند.

هزینه های مصرف شده را غرامت نمی انگارند و هیچ چیز برایشان محبوبتر از آن نیست که آنان را به سر منزلشان نزدیک و به محل آرامششان برساند...

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۱۰
بهنام جدی بالابیگلو

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم:

...و هرکس تازیانه ای در اختیار زمامداری ستمگر قرار دهد، خداوند آن تازیانه را به صورت ماری در می آورد که طول آن شصت هزار ذراع است، و آن مار برای همیشه در آتش دوزخ بر او چیره خواهد بود.1

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۰۸
بهنام جدی بالابیگلو

دوزخ هفت در دارد، بین هر دری با در دیگر، هفتاد هزار وادی وجود دارد و در هر وادی هفتاد هزار شهر و در هر شهر هفتاد هزار سرای و در هر سرا هفتاد هزار خانه و در هر خانه هفتاد هزار صندوق و در هر صندوق هفتاد هزار نوع عذاب؛

یعنی:823543000000000000000000000000نوع عذاب،

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۰۶
بهنام جدی بالابیگلو
 

افسوس که آخرت را پشت کلمات گنده و خشک فلسفی پنهان کرده اند؛ افسوس که آخرت را داخل کتابها و گوشۀ حوزه ها زندانی کرده اند؛افسوس که آخرت را خلع سلاح کرده اند؛ افسوس که آخرت را خانه نشین کرده اند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۸۹ ، ۲۱:۰۳
بهنام جدی بالابیگلو