ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی
سه شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۲۴ ب.ظ

هان غروب روز عاشوراستی

هان غروب روز عاشوراستی        

   کربلا پر شور و پر غوغاستی

***

قتلگاه از خون هفتاد و دو تن

موج زن چون لجه ی دریاستی

****

کشتی بشکسته آل رسول                

غرقه در دریای بی پهناستی

***

وه چه دریایی که موج خون او         

در گذر از گنبد میناستی

***

نا خدا افتاده در گرداب خون             

بحر هستی سخت طوفان زاستی

***

رفته از چرخ برین تاب و سکون      

در تزلزل توده غبراستی

****

هر کجا پیداست آشوبی بزرگ          

هر طرف هنگامه ای برپاستی

****

خیمه ها با حالتی افروخته               

کربلا را انجمن آراستی

****

هر یکی زان خیمه های سوخته         

غم فزای عترت طاهاستی

****

بانویی با قامتی هم چون کمان           

از دو چشم خویش خون پالاستی

****

پیکر صد پاره خون خدا                 

در میان کشته ها پیداستی

****

پا نهاده در میان بحر خون               

گرم سیر کشته اعداستی

****

دست بالا برده سوی آسمان             

در سخن با ایزد یکتاستی

****

کاروان بار سفر بستهست و او         

فارغ از دنیا و مافیهاستی

****

زینب آماده است از بحر وداع          

صحنه ای جانکاه و جانفرساستی

****

گوید ای جان عزیز از جای خیز       

کاین وداع آخرین ماستی

****

دیده چون باز کرد آن اخت الولی       

دید پیدا آن چه ناپیداستی

****

اجتماعی دید گرد قتلگاه                 

  کز فغان شان محشری برپاستی

****

اشک ریزان انبیا و اولیا                 

در تحیر سید بطحاستی

        ****

در یمینش مظهر کل جلال               

تیغ بر کف حضرت مولاستی

****

در یسار حضرت ختمی مآب                       

حضرت صدیقه زهراستی

****

در کنار فاطمه زاری کنان              

مریم و آسیه و ساراستی

****

نوح پیغمبر که شیخ ال انبیاست

گرم آمنا و صدقناستی

زین تجلی خرّ موسی صعقا             

کربلا در جلوه چون سیناستی

****

آمده عیسی ز چرخ چارمین             

در کفش انجیل یوحناستی

****

خون فشان گردیده چشم عرشیان       

اشک ریزان دیده حوراستی

****

زینب از این پرده آمد در شگفت        

گفت گویا محشر کبراستی

****

در بغل بگرفت زینب شاه را            

در تماشا عالم بالاستی

****

قدسیان زین صحنه در جوش و خروش           

پر فضا از بانگ واویلاستی

****

لیله الاسری بود یا رب!  و یا           

قاب قوسین است و اوادنی ستی

****

شد جدا یک قوس از قوس دگر         

این سخن کوتاه و پر معناستی

****

کاروان سالار دشت کربلا              

عازم شام مصیبت زاستی

****

شد بلند از قتلگه بانگ اذان              

وه چه خوش آوای روح افزاستی

****

این صدای آشنا یا رب زکیست         

کاین چنین نغز و خوش و زیباستی

****

دید می گوید اذان شاه شهید              

کاین سفر بس سخت و جان فرساستی

****

هر کجا روی آوری تو کربلاست      

روز تو هم رنگ عاشوراستی

****

یادگار خیمه های سوخته                 

کربلایت شام محنت زاستی

****

ای زبانت ذوالفقار مرتضی             

غم مخور پیروز بر اعداستی

****

تو ببر کالای ما بهر فروش             

حق خریدار چنین کالاستی

****

خون سرخم تا قیام منتقم                  

گرم جوشش اندرین صحراستی

                        محمد علی مجاهدی(پروانه)

نوشته شده توسط بهنام جدی بالابیگلو
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی

ندای الرحیل

سلام
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای دگرگون کردن بدیهیات،گرایشها و هدفها ...
وبلاگ حاضر تلاش کوچکی است برای زنده کردن قلبها و دگرگون کردن آرزوها...
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای احیای فرهنگ آخرتگرایی و نواختن ندای الرحیل...
پس...
باور کنیم که جهان به نگاهی نو نسبت به مرگ نیازمند است...
باور کنیم که نگرش غلط به اسرارآمیزترین پدیدۀ هستی - مرگ - لحظه لحظۀ عمر بشر را به پوچی کشانده است....
باور کنیم که ما رهگذریم ودنیا ظرفیت و توان تحمل آرزوهای ما را ندارد...
باور کنیم که مرگ در این نزدیکیست و ما چاره ای جز رفتن نداریم...
باور کنیم که دلهای ما برای آزاد شدن از ترسها و گرایشهای دنیا، به ترسها و گرایشهای آخرت نیازمند است...
باور کنیم که تنها طریقتی که می تواند ما را به خدا برساند، طریقت توشه چینی است...
ویادمرگ، آب حیات بخشیست برای زنده کردن بشریت...
ویاد مرگ شمشیر و سپر محکمیست، در برابر فرهنگ پوچ گرای غربیها...
و یاد مرگ، مرهم شفا بخشیست برای انقلاب بیمار شده به ویروس دنیاگرایی...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

منوی تصویری سایت ندای الرحیل

تلگرام

-----------------------

 صفحه اصلی

-----------------------

ندای الرحیل2-تصاویر

-----------------------

ندای الرحیل3-سیاسی

-----------------------

ندای الرحیل4-خواب

-----------------------

 ندای الرحیل5 - شعر

هان غروب روز عاشوراستی

سه شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۰۵:۲۴ ب.ظ

هان غروب روز عاشوراستی        

   کربلا پر شور و پر غوغاستی

***

قتلگاه از خون هفتاد و دو تن

موج زن چون لجه ی دریاستی

****

کشتی بشکسته آل رسول                

غرقه در دریای بی پهناستی

***

وه چه دریایی که موج خون او         

در گذر از گنبد میناستی

***

نا خدا افتاده در گرداب خون             

بحر هستی سخت طوفان زاستی

***

رفته از چرخ برین تاب و سکون      

در تزلزل توده غبراستی

****

هر کجا پیداست آشوبی بزرگ          

هر طرف هنگامه ای برپاستی

****

خیمه ها با حالتی افروخته               

کربلا را انجمن آراستی

****

هر یکی زان خیمه های سوخته         

غم فزای عترت طاهاستی

****

بانویی با قامتی هم چون کمان           

از دو چشم خویش خون پالاستی

****

پیکر صد پاره خون خدا                 

در میان کشته ها پیداستی

****

پا نهاده در میان بحر خون               

گرم سیر کشته اعداستی

****

دست بالا برده سوی آسمان             

در سخن با ایزد یکتاستی

****

کاروان بار سفر بستهست و او         

فارغ از دنیا و مافیهاستی

****

زینب آماده است از بحر وداع          

صحنه ای جانکاه و جانفرساستی

****

گوید ای جان عزیز از جای خیز       

کاین وداع آخرین ماستی

****

دیده چون باز کرد آن اخت الولی       

دید پیدا آن چه ناپیداستی

****

اجتماعی دید گرد قتلگاه                 

  کز فغان شان محشری برپاستی

****

اشک ریزان انبیا و اولیا                 

در تحیر سید بطحاستی

        ****

در یمینش مظهر کل جلال               

تیغ بر کف حضرت مولاستی

****

در یسار حضرت ختمی مآب                       

حضرت صدیقه زهراستی

****

در کنار فاطمه زاری کنان              

مریم و آسیه و ساراستی

****

نوح پیغمبر که شیخ ال انبیاست

گرم آمنا و صدقناستی

زین تجلی خرّ موسی صعقا             

کربلا در جلوه چون سیناستی

****

آمده عیسی ز چرخ چارمین             

در کفش انجیل یوحناستی

****

خون فشان گردیده چشم عرشیان       

اشک ریزان دیده حوراستی

****

زینب از این پرده آمد در شگفت        

گفت گویا محشر کبراستی

****

در بغل بگرفت زینب شاه را            

در تماشا عالم بالاستی

****

قدسیان زین صحنه در جوش و خروش           

پر فضا از بانگ واویلاستی

****

لیله الاسری بود یا رب!  و یا           

قاب قوسین است و اوادنی ستی

****

شد جدا یک قوس از قوس دگر         

این سخن کوتاه و پر معناستی

****

کاروان سالار دشت کربلا              

عازم شام مصیبت زاستی

****

شد بلند از قتلگه بانگ اذان              

وه چه خوش آوای روح افزاستی

****

این صدای آشنا یا رب زکیست         

کاین چنین نغز و خوش و زیباستی

****

دید می گوید اذان شاه شهید              

کاین سفر بس سخت و جان فرساستی

****

هر کجا روی آوری تو کربلاست      

روز تو هم رنگ عاشوراستی

****

یادگار خیمه های سوخته                 

کربلایت شام محنت زاستی

****

ای زبانت ذوالفقار مرتضی             

غم مخور پیروز بر اعداستی

****

تو ببر کالای ما بهر فروش             

حق خریدار چنین کالاستی

****

خون سرخم تا قیام منتقم                  

گرم جوشش اندرین صحراستی

                        محمد علی مجاهدی(پروانه)موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۸/۱۳
بهنام جدی بالابیگلو

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">