ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی
پنجشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۳، ۰۹:۵۳ ق.ظ

تله پاتى و اعمال حیرت انگیز مرتاضان

راه چهارم و پنجم براى اثبات استقلال روح از طرق تجربى مسئله انتقال فکر مخصوصاً از راههاى دور است، و این همان چیزى است که امروز به عنوان «حس ششم» از آن یاد مى  شود.

به این ترتیب که دو نفر که آمادگى کافى روحى دارند، پس از تمرینهاى لازم مى  توانند بدون آنکه با وسائل عادى با یکدیگر حرف بزنند افکار یکدیگر را از راه دور بخوانند.

این کار نیز ممکن است در یک جلسه یا یک شهر و گاهى در دو شهر دور افتاده انجام پذیرد - و اصولاً کلمه تله  پاتى به معنى انتقال فکر از نقاط دور است - .

مکرر آزمایش شده که پدران و مادران و بستگان نزدیک و دوستان صمیمى یک مرتبه و بدون عامل شناخته شده  اى در درون دل خود احساس تشویش و ناراحتى و اضطراب مى  کنند بدون آنکه خودشان دلیل آن را بدانند، چیزى نمى  گذرد که معلوم مى  شود حادثه ناگوارى براى فرد مورد علاقه آنها رخ داده بوده است و گویا از همان راه دور با قلب خود استمداد مى  کرده و دست به یک مخابره روانى زده است.

«فلاماریون» دانشمند معروف فلکى در کتاب «اسرار مرگ» نمونه  هاى زیادى از مردم گوناگون در نقاط مختلف جهان را در این زمینه نقل مى  کند - به فرض که ما قسمتى از آنها را تصادفى و یا اشتباه و تخیل و یا سادگى بدانیم ولى آیا مى  توانیم همه آنها را انکار نمائیم؟

آیا مسئله انتقال فکر از طریق تفسیرهاى مادى براى روح قابل توجیه است؟ و اگر «فکر» را صرفاً یک پدیده مادى بدانیم چگونه مى  تواند بدون استفاده از وسائل مادى این چنین نقل و انتقال پیدا کند و حتى مسئله زمان و مکان براى او مطرح نباشد؟

عملیات مرتاضان که با نیروى اراده و بدون دست زدن به چیزى اجسامى را در هوا به حرکت در مى  آورند و یا از حرکت باز مى  دارند، اشیاء فلزى را با نگاه کج مى  کنند و یا مى  شکنند (که اخیراً در جرائد نمونه  هائى از آن ذکر شده بود که یک جوان مرتاض چگونه در انگلستان در حضور خبرنگاران متعدد و در برابر چشم جمعیت زیادى از انگلیسى  هاى دیر باور اشیاء فلزى را کج مى  کرد نه تنها در انگلستان در نقاط مختلف دنیا در برابر چشم هزاران نفر این گونه کارها را انجام مى  داد و خبرنگاریها به سراسر جهان مخابره کردند).

یا اینکه گاهى یک فرد مرتاض را براى یک یا چند هفته در تابوتى گذارده و در زیر خاک دفن مى کنند و پس از بیرون آوردن و تنفس مصنوعى دادن تدریجاً به حالت زندگى قبلى باز مى گردد، چنانکه نمونه آن را در یکى از «مطبوعات» نوشته بودند که مرتاضى به نام «هاریک لس» در یکى از شهرهاى هند در برابر حاکم انگلیسى به نام «کلودیوس وى دو» این کار را انجام داد.

به این ترتیب که او را در تابوتى گذارده و مهر و موم کرده و به خاک سپردند و قراولان شب و روز در کنار قبر پاسدارى مى  کردند، و هزاران نفر از مریدان او در کنار قبر حاضر بودند و این نمایش عجیب را مشاهده مى  کردند، بعد از چندین روز او را بیرون آوردند، پوست بدن مرتاض چروک خورده و بدن ظاهراً خشک شده بود و آثارى از حیات در او دیده نمى  شد، آهسته آهسته آب گرم بر او ریختند و تنفس مصنوعى به او دادند و به هوش آمد.

اگر ما روح را صرفاً از خواص فیزیکو شیمیایى سلولهاى مغزى بدانیم اعمال شگفت  انگیز و خارق العاده فوق را چگونه مى  توانیم تفسیر نمائیم، خواص فیزیکوشیمیائى سلولهاى مغزى چگونه قادر است جسمى را حرکت دهد یا میله فلزى را کج کند و یا اعمال حیرت  انگیز دیگر شبیه آن انجام دهد؟نوشته شده توسط بهنام جدی بالابیگلو
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

ندای الرحیل

در احیای فرهنگ آخرتگرایی

ندای الرحیل

سلام
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای دگرگون کردن بدیهیات،گرایشها و هدفها ...
وبلاگ حاضر تلاش کوچکی است برای زنده کردن قلبها و دگرگون کردن آرزوها...
وبلاگ حاضر، تلاش کوچکی است برای احیای فرهنگ آخرتگرایی و نواختن ندای الرحیل...
پس...
باور کنیم که جهان به نگاهی نو نسبت به مرگ نیازمند است...
باور کنیم که نگرش غلط به اسرارآمیزترین پدیدۀ هستی - مرگ - لحظه لحظۀ عمر بشر را به پوچی کشانده است....
باور کنیم که ما رهگذریم ودنیا ظرفیت و توان تحمل آرزوهای ما را ندارد...
باور کنیم که مرگ در این نزدیکیست و ما چاره ای جز رفتن نداریم...
باور کنیم که دلهای ما برای آزاد شدن از ترسها و گرایشهای دنیا، به ترسها و گرایشهای آخرت نیازمند است...
باور کنیم که تنها طریقتی که می تواند ما را به خدا برساند، طریقت توشه چینی است...
ویادمرگ، آب حیات بخشیست برای زنده کردن بشریت...
ویاد مرگ شمشیر و سپر محکمیست، در برابر فرهنگ پوچ گرای غربیها...
و یاد مرگ، مرهم شفا بخشیست برای انقلاب بیمار شده به ویروس دنیاگرایی...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندها

منوی تصویری سایت ندای الرحیل

تلگرام

-----------------------

 صفحه اصلی

-----------------------

ندای الرحیل2-تصاویر

-----------------------

ندای الرحیل3-سیاسی

-----------------------

ندای الرحیل4-خواب

-----------------------

 ندای الرحیل5 - شعر

تله پاتى و اعمال حیرت انگیز مرتاضان

پنجشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۳، ۰۹:۵۳ ق.ظ
راه چهارم و پنجم براى اثبات استقلال روح از طرق تجربى مسئله انتقال فکر مخصوصاً از راههاى دور است، و این همان چیزى است که امروز به عنوان «حس ششم» از آن یاد مى  شود.

به این ترتیب که دو نفر که آمادگى کافى روحى دارند، پس از تمرینهاى لازم مى  توانند بدون آنکه با وسائل عادى با یکدیگر حرف بزنند افکار یکدیگر را از راه دور بخوانند.

این کار نیز ممکن است در یک جلسه یا یک شهر و گاهى در دو شهر دور افتاده انجام پذیرد - و اصولاً کلمه تله  پاتى به معنى انتقال فکر از نقاط دور است - .

مکرر آزمایش شده که پدران و مادران و بستگان نزدیک و دوستان صمیمى یک مرتبه و بدون عامل شناخته شده  اى در درون دل خود احساس تشویش و ناراحتى و اضطراب مى  کنند بدون آنکه خودشان دلیل آن را بدانند، چیزى نمى  گذرد که معلوم مى  شود حادثه ناگوارى براى فرد مورد علاقه آنها رخ داده بوده است و گویا از همان راه دور با قلب خود استمداد مى  کرده و دست به یک مخابره روانى زده است.

«فلاماریون» دانشمند معروف فلکى در کتاب «اسرار مرگ» نمونه  هاى زیادى از مردم گوناگون در نقاط مختلف جهان را در این زمینه نقل مى  کند - به فرض که ما قسمتى از آنها را تصادفى و یا اشتباه و تخیل و یا سادگى بدانیم ولى آیا مى  توانیم همه آنها را انکار نمائیم؟

آیا مسئله انتقال فکر از طریق تفسیرهاى مادى براى روح قابل توجیه است؟ و اگر «فکر» را صرفاً یک پدیده مادى بدانیم چگونه مى  تواند بدون استفاده از وسائل مادى این چنین نقل و انتقال پیدا کند و حتى مسئله زمان و مکان براى او مطرح نباشد؟

عملیات مرتاضان که با نیروى اراده و بدون دست زدن به چیزى اجسامى را در هوا به حرکت در مى  آورند و یا از حرکت باز مى  دارند، اشیاء فلزى را با نگاه کج مى  کنند و یا مى  شکنند (که اخیراً در جرائد نمونه  هائى از آن ذکر شده بود که یک جوان مرتاض چگونه در انگلستان در حضور خبرنگاران متعدد و در برابر چشم جمعیت زیادى از انگلیسى  هاى دیر باور اشیاء فلزى را کج مى  کرد نه تنها در انگلستان در نقاط مختلف دنیا در برابر چشم هزاران نفر این گونه کارها را انجام مى  داد و خبرنگاریها به سراسر جهان مخابره کردند).

یا اینکه گاهى یک فرد مرتاض را براى یک یا چند هفته در تابوتى گذارده و در زیر خاک دفن مى کنند و پس از بیرون آوردن و تنفس مصنوعى دادن تدریجاً به حالت زندگى قبلى باز مى گردد، چنانکه نمونه آن را در یکى از «مطبوعات» نوشته بودند که مرتاضى به نام «هاریک لس» در یکى از شهرهاى هند در برابر حاکم انگلیسى به نام «کلودیوس وى دو» این کار را انجام داد.

به این ترتیب که او را در تابوتى گذارده و مهر و موم کرده و به خاک سپردند و قراولان شب و روز در کنار قبر پاسدارى مى  کردند، و هزاران نفر از مریدان او در کنار قبر حاضر بودند و این نمایش عجیب را مشاهده مى  کردند، بعد از چندین روز او را بیرون آوردند، پوست بدن مرتاض چروک خورده و بدن ظاهراً خشک شده بود و آثارى از حیات در او دیده نمى  شد، آهسته آهسته آب گرم بر او ریختند و تنفس مصنوعى به او دادند و به هوش آمد.

اگر ما روح را صرفاً از خواص فیزیکو شیمیایى سلولهاى مغزى بدانیم اعمال شگفت  انگیز و خارق العاده فوق را چگونه مى  توانیم تفسیر نمائیم، خواص فیزیکوشیمیائى سلولهاى مغزى چگونه قادر است جسمى را حرکت دهد یا میله فلزى را کج کند و یا اعمال حیرت  انگیز دیگر شبیه آن انجام دهد؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۶
بهنام جدی بالابیگلو

نظرات  (۱)

التمــــــــــــــــــــــــــــــاس دعای فرج...........

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">